fietssnelweg tussen Assen en Groningen

De provincies Drenthe en Groningen willen samen met de betrokken gemeenten een circa. 30 km lange fietssnelweg tussen het centrum van Assen en Groningen realiseren. Na een voorafgaande toekomstvisie op de fietssnelweg met bijzondere aandacht voor landschappelijke inpassing en aansluiting op het ov-netwerk, is H+N+S landschapsarchitecten nu betrokken bij de uitwerking van het toekomstbeeld van de fietssnelweg tussen beide steden langs het Noord-Willemskanaal.

Nieuws 3 juli 2017, Amersfoort

Op woensdag 28 juni 2017 ging het project publiekelijk van start met een inloopbijeenkomst voor belangstellenden in Dorpshuis De Pan in Vries. De komende tijd werkt H+N+S aan de uitwerking van het ontwerp en leiden we een aantal werksessies met betrokken partijen om samen tot een gedragen ontwerp te komen.

Lees meer over het project