'KEER' onderzoekt het Nederland van morgen

‘Wat we lokaal doen, moet verbonden worden met wat we nationaal willen. En wat we nationaal willen, moeten we lokaal ondersteunen’, zegt stedenbouwkundige Joost Schrijnen over het klimaatbestendig maken van ons land. Aan de hand van vier projecten, interviews met de ontwerpers en met landschapsarchitect Dirk Sijmons en stedenbouwkundige Joost Schrijnen maakt de film 'KEER' het belang van ontwerpend onderzoek duidelijk in relatie tot de aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk.

Nieuws 11 december 2018, Amersfoort
KEER

KEER – Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed en Ruimte – pleit voor een nationaal programma ten behoeve van een geïntegreerde aanpak van de energietransitie en klimaatadaptatie.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteerde op maandag 3 december de publicatie ‘KEER’ met resultaten van het ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte in samenwerking met de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Naast de publicatie is er ook een tentoonstelling en een film gepresenteerd. Dit alles is tot stand gekomen onder de inhoudelijke begeleiding en coördinatie van de Vereniging Deltametropool.

Afbeelding: afkomstig uit de publicatie 'KEER'

De publicatie, tentoonstelling en film ‘KEER’ presenteren de resultaten van het ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte waarbinnen projecten op het snijvlak van klimaatadaptatie, energietransitie, erfgoed en ruimte zijn onderzocht. De tentoonstelling en film zullen begin 2019 in combinatie met een debatprogramma als roadshow door het land trekken om ontwerpers en beleidsmakers te inspireren bij het opstellen van omgevingsvisies, om lokale en regionale uitdagingen in beeld te brengen, inzichten met elkaar te delen en deze naar nationaal niveau door te vertalen. Ook hierin zullen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool samen optrekken.

Download de publicatie 'KEER' hier

Fort Pannerden

Ons project voor militair erfgoed in transitie Fort Pannerden is onderdeel van de publicatie. Fort Pannerden staat aan de vooravond van een intensieve herprogrammering. Dit nieuwe gebruik gaat meer energie kosten. Deze energie zal zoveel mogelijk duurzaam en lokaal worden opgewekt. Dit biedt een kans om het fort nadrukkelijker dan nu het geval is in verbinding te brengen met de directe omgeving. Het gaat er daarbij niet om de historische situatie zoveel mogelijk te herstellen, maar juist op zoek te gaan naar wat het fort en zijn omgeving in de huidige context voor elkaar kunnen betekenen. Het doel van dit project is dan ook om de toekomstige duurzame energievoorziening voor het Fort Pannerden zodanig te ontwerpen, dat de beleving van (de ontstaansgeschiedenis van) het fort en de unieke plek waar deze zich bevindt wordt versterkt. Het uiteindelijke doel van het project is dat Fort Pannerden over vijf jaar volledig zelfredzaam is, zowel energetisch als financieel.

 

Meer over project Fort Pannerden