Gebiedsvisie Kinderdijk praktijkvoorbeeld

De Gebiedsvisie Kinderdijk, die H+N+S Landschapsarchitecten heeft opgesteld voor de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgenomen als praktijkvoorbeeld erfgoed in de ruimtelijke ordening.

Nieuws 23 januari 2015, Amersfoort

Met partijen in het gebied hebben we een gezamenlijke gebiedsvisie te ontwikkeld: de Gebiedsvisie Kinderdijk. Deze geeft richting aan ontwikkelingen in het gebied. Zodat het Werelderfgoed nog beter ervaren kan worden en toeristen beter verwelkomd kunnen worden, terwijl het wonen, werken en leven in Kinderdijk doorgaat.