Geluidsreductie Park Buitenschot beter dan verwacht

In 2008 is door H+N+S een landschapsontwerp gemaakt dat het grondgeluid van de polderbaan in de Haarlemmermeerpolder moet reduceren. Het gebied Buitenschot aan de rand van Hoofddorp, dat een parkfunctie moest krijgen, was tevens bedoeld om een reducering van het grondgeluid te realiseren. Drie meter hoge, 1.10 meter brede, in het maaiveld verzonken grondwallen, die het geluid verstooien moesten volgens de berekeningen leiden tot een reductie van tussen de 2 en 2,5 dB (van de nagestreefde 10 dB reductie).

Nieuws 28 oktober 2015, Haarlemmermeer

Recente geluidsmetingen laten echter zien dat de reductive door het in 2012 opgeleverde park Buitenschot rond de 4 dB ligt. De reductie van het geluid van vliegtuigen in de situatie 2014, ten opzichte van 2008, die recent door TNO met metingen in de omgeving is vastgesteld bedraagt in totaal 5,5 dB. Deze reductive is het resultaat van de ‘grondribbels’ in park Buitenschot en een proefopstelling, dicht bij de Polderbaan.Recente geluidsmetingen laten echter zien dat de reductive door het in 2012 opgeleverde park Buitenschot rond de 4 dB ligt. De reductie van het geluid van vliegtuigen in de situatie 2014, ten opzichte van 2008, die recent door TNO met metingen in de omgeving is vastgesteld bedraagt in totaal 5,5 dB. Deze reductive is het resultaat van de ‘grondribbels’ in park Buitenschot en een proefopstelling, dicht bij de Polderbaan.