Gouden Piramide voor Ooijen-Wanssum

Het Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft de Gouden Piramide 2020 voor de gebiedsontwikkeling rond de Maas in Noord-Limburg in ontvangst mogen nemen. Het winnende projectbureau is een samenwerkingsverband van de provincie Limburg (de formele opdrachtgever) met het waterschap Limburg, de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray en Rijkswaterstaat. H+N+S landschapsarchitecten en architectenbureau Ney&partners maakten het ontwerp binnen de aannemerscombinatie Mooder Maas. De Gouden Piramide is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de (landschaps)architectuur en gebiedsontwikkeling die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

Nieuws Frank Talsma 8 oktober 2021, Ooijen-Wanssum

De directe aanleiding voor de gebiedsontwikkeling was de noodzaak om een flessenhals in de Maas weg te nemen, deze vormde een terugkerend groot risico op overstromingen. De belangrijkste ingrepen waren het herstel van een oude rivierarm en de aanleg van twee nieuwe hoogwatergeulen. Het projectbureau combineerde deze ingrepen met de ontwikkeling van een vrij toegankelijk natuurlandschap en verbetering van de leefbaarheid, toerisme, infrastructuur en de regionale economie. Het projectbureau als opdrachtgever, de combinatie Mooder Maas als aannemer en de daaraan verbonden ontwerpers H+N+S Landschapsarchitecten en Ney&partners pasten op honderden plekken innovatie en maatwerk toe in het ontwerp.

Foto: Siebe Swart
Foto: Siebe Swart
Foto: Paul Poels
Foto: Paul Poels
Foto: HNS

De jury oordeelde dat de gebiedsontwikkeling tot in het kleinste detail klopt. Zowel in het ruimtelijk ontwerp als in de maatschappelijke inbedding en de bestuurlijke aanpak. Over de hele linie zijn vernieuwende keuzes gemaakt, steeds ten dienste van het eindresultaat. Juryvoorzitter en toenmalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade: ‘Deze opdrachtgever heeft de noodzaak van rivierverruiming weten om te zetten in een enorme stimulans voor de kwaliteit van leven, door de oude rivierbedding weer te activeren en dat te verbinden aan een heel mooie landschappelijke ontwikkeling.’

Lees meer over de Gouden Piramide >

Projectvideo >

 

Lees meer over het project