Greater New Orleans Urban Water Plan

Op vrijdag 6 september 2013 is het ambitieuze Stedelijk Waterplan voor New Orleans gepresenteerd aan de Amerikaanse pers. Het initiatief voor dit plan ontstond tijdens de Dutch Dialoques, die georganiseerd zijn na orkaan Katrina, die in de stad grote schade aanrichtte.

Nieuws 12 september 2013, New Orleans

Tijdens deze Dutch Dialogues ontstond draagvlak voor de strategie om verbetering van de waterhuishouding in te zetten voor verbetering van de stedelijke kwaliteit. Onder aanvoering van Waggonner & Ball architects heeft Amerikaans-Nederlands team (ingenieurs en ontwerpers) de afgelopen jaren gewerkt aan de onderbouwing en verdere uitwerking van deze strategie: op systeemniveau, per sub-basin en op detailniveau in een omvattende toolbox. H+N+S maakte het System-Book en de atlas voor ‘Greater New Orleans’.

 

Zie website voor projectinformatie Living with water

Zie website voor persbericht NOLA.COM