Grensevent

H+N+S Landschapsarchitecten participeert in het Grensevent georganiseerd door de Radbouduniversiteit Nijmegen en landschapsarchitect Mark Eker.

Event 12 juni 2013, Amersfoort

Dat heeft ons gelegenheid geboden om een filosofie te ontwikkelen voor de Hedwigepolder en omgeving. Dat hebben we graag en gretig gedaan! We hebben ingezet op een concept voor de Zeeuws-Vlaamse kust en het scharnierpunt bij Antwerpen dat is gebaseerd op lange termijn veiligheid, ecologische kwaliteit en recreatie op deze spectaculaire plek in het Westerschelde-estuarium!

Visie

In dit plan worden de grenzen weggedacht. De grenzen tussen belangen en functies, de grenzen tussen schalen en de grens tussen NL en BE. Dit biedt perspectieven voor het vergroten van de waterveiligheid, ecologische waarden en recreatie.

Planlagen

- Veiligheid: het dempen van de getijslag en het vergroten van de komberging door het verruimen van de Westerschelde en te sturen op eb- en vloedgeulen.
- Ecologie: het vernatten van rivier- en beekdalen; het verbinden van beken en rivieren met het estuarium en het revitaliseren van het estuarium door ontwikkeling van platen en slikken.
- Recreatie: de Westerschelde als nieuwe Vlaamse kust en de ontwikkeling van Staats-Spaanse linie en vestingsteden.

  1. De nieuwe Vlaamse kust: veiligheid, natuur en recreatie
  2. Groot Hedwige als concept: ruimte voor het estuarium en het havencomplex
  3. Toegankelijke dynamische estuariene natuur van Groot Hedwige met het Estuarium, en revitalisatie van het estuarium (inzet op meer platen en slikken)

Bekijk de officiƫle flyer (PDF) met het programma op de site van de NVTL