Groen licht voor herinrichting Markt

Dinsdag 31 januari 2017 nam het college van de gemeente Boxtel een historisch besluit waarmee de start voor het grootste herinrichtingsproject voor Boxtel van de afgelopen 30 jaar is ingezet. Het nieuwe inrichtingsplan voor het centrum is na een uitgebreid burgerparticipatietraject tot stand gekomen. Wethouder Eric van den Broek is zeer tevreden dat de schop binnenkort in de grond kan. “De Markt en het centrumgebied stonden al tientallen jaren op de bestuurlijke agenda en hoog op het verlanglijstje van iedereen die in Boxtel woont. Het is een lang traject geweest waar meer mensen dan ooit in hebben meegedacht. Ik ben trots op het resultaat dat er nu ligt. Het centrum zal een ware metamorfose ondergaan.”

Nieuws 1 februari 2017, Boxtel

H+N+S landschapsarchitecten maakte in 2014 een ‘houtskoolschets’ voor de herinrichting van het centrumgebied van Boxtel. De eerste uitwerking van dat plan was de herinrichting van de STA-P, de cultuurhistorische route tussen kasteel Stapelen en de St. Petrus Basiliek. Dit project is in 2016 opgeleverd. De herinrichting van de Markt is het tweede grote project wat naar verwachting in 2017/2018 uitgevoerd zal gaan worden.

Het collegebesluit omvat een gebiedsgerichte aanpak van het centrum waar meerdere cruciale onderwerpen gerealiseerd kunnen worden. Naast de Markt gaat het om de herinrichting van de binnentuin gemeentehuis, instellen voetgangersgebied, afronding STA-P met plaatsing informatiewand in de Burgakker en de herinrichting van boomgaard/vijver-gebied.

De kosten voor de herinrichting van het totale centrumgebied zijn ruim 2 miljoen euro. De kosten voor de Markt worden geraamd op ruim 1,2 miljoen euro. In de gemeentelijke begroting is het benodigde geld gereserveerd.