handleiding KOMPAS Design Build

Vanaf vandaag is KOMPAS light Design Build kosteloos digitaal beschikbaar voor iedereen. Architectuur Lokaal ontwikkelde deze handleiding als een eenvoudig naslagwerk dat is bedoeld om opdrachtgevers vertrouwd te maken met geïntegreerde aanbestedings-contracten, zodat zij het gesprek met de specialisten aan kunnen gaan. Het biedt ook voor opdrachtnemers het nodige inzicht in de keuzes die kunnen worden gemaakt bij het opstellen van de procedure. Hank van Tilborg zat namens H+N+S in de begeleidings-commissie. In de begeleidingscommissie hadden verder zitting: Atelier Rijksbouwmeester, Ballast Nedam, BAM, BNA, Fontys Hogescholen, Goudstikker De Vries, Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Rijksvastgoedbedrijf en TU Delft.

Nieuws Hank van Tilborg 21 februari 2017, Amersfoort

KOMPAS light Design Build leidt u aan de hand van de belangrijkste onderwerpen van een aanbestedings-procedure door de hoofdlijnen van de regeling met behulp van veel voorbeelden en uitleg. De toelichtingen en aanbevelingen helpen u om een aanbestedings-procedure voor een DB opdracht goed voorbereid in de markt te zetten.

Nationaal en Europees

KOMPAS light Design Build is ontwikkeld om aanbestedingen volgens een Europese procedure aan te besteden, maar kan ook gebruikt worden voor nationale procedures. In de praktijk is het verschil tussen een Europese en nationale procedure procedureel niet groot. De handleiding ondersteunt uitsluitend een (Europese of nationale) niet-openbare aanbesteding. Bij een niet-openbare aanbesteding wordt het aantal partijen dat een inschrijving doet eerst teruggebracht tot een beperkt aantal door een voorselectie.

Twijfelt u over de meest geschikte procedure voor uw opdracht? Raadpleeg dan de KOMPASwijzer.

Lees het volledige artikel op de website van Architectuur Lokaal