Hank van Tilborg treedt toe tot Erfgoed Expert Team

Het Erfgoed Expert Team (EET) is een multidisciplinaire denktank die meedenkt over complexe vraagstukken rond de ontwikkeling van erfgoed en helpt bij plannen op het gebied van duurzaamheid, bouw en restauratie, cultuurhistorie, natuur, financiën, markt en hospitality.

Nieuws Hank van Tilborg 12 juni 2020, Amersfoort

Het team is de opvolger van het Linie Expert Team dat in 2016 is gestart vanuit de provincie Utrecht voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Sinds 2017 maakt ook de provincie Noord-Holland ook gebruik van het Expert Team. Gaandeweg is het Expert Team ook ingezet binnen andere erfgoedlijnen en heet daarom sinds kort Erfgoed Expert Team.

Meer over EET vind je hier

Huize Remmerstein anno 2019, een ontwerp van architect D.F. Tersteeg (1942)

Hank van Tilborg zal deze zomer toetreden tot het team waar hij zijn ervaring als landschapsarchitect op het gebied van ‘groen erfgoed’ zal inzetten voor de adviesdiensten die het team aanbiedt. Hank heeft een fascinatie voor projecten waarin cultuurhistorie een grote rol speelt, of het nu gaat om recent erfgoed zoals bijvoorbeeld bij het Geniepark in de Haarlemmermeer of eeuwenoude historische buitenplaatsen zoals Landgoed Windesheim bij Zwolle, de tuin- en parkaanleg van Jachthuis St. Hubertus of Park Lefortovo in Moskou. 

Recentelijk werkte Hank aan een studie naar de toekomst van ons naoorlogs groen en maakte vernieuwingsplannen voor het romantische Citadelpark in Gent, en diverse historische particuliere tuinen zoals een oude Springertuin (De Vinkenhof) en een oude Tersteegtuin (Remmerstein) op de Utrechtse Heuvelrug, plus een tuin van Pieter Buys bij een Rietveld-villa in het Gooi. Voor ARTIS stelde Hank onlangs het Masterplan 2030 op als het ruimtelijk kader voor de verdere ontwikkeling en verduurzaming van Nederlands oudste en van rijkswege beschermde dierentuin. 

Meer over HNS erfgoedprojecten >