H+N+S 4x in Jaarboek

Afgelopen 7 december presenteerde Blauwe Kamer het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2019. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in het Utrechtse Werkspoorkwartier, het industriegebied dat stapsgewijs transformeert naar een creatief en circulair bedrijventerrein.

Nieuws 15 december 2019, Amersfoort

Bij vier van de 21 geselecteerde projecten was H+N+S betrokken:

  • H+N+S won samen met Artgineering in 2008 de ontwerpwedstrijd voor het Leuvense park Belle Vue. Dit park langs het spoor is nu deels gerealiseerd en is één van de vijf geselecteerde parkprojecten in dit jaarboek.
  • Jandirk Hoekstra was vanuit zijn rol als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor de provincie Noord-Holland betrokken bij het project ‘Leidraad Noord-Holland voor borging van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten’ dat door de selectiecommissie geprezen wordt als “een schoolvoorbeeld van hoe de belangen van het landschap verdedigd moeten worden”.
  • H+N+S was samen met andere ontwerpbureaus betrokken bij het project ‘Ruimte in het klimaatakkoord’ waar zij in opdracht van de Rijksoverheid “als ambassadeurs van ruimte en landschap” aanschoven en advies gaven bij de Klimaattafels die leidden tot het Klimaatakkoord. “Een doorbraak voor de vakgemeenschap” aldus het jaarboek.
  • Zorg voor het veen heeft een speciale plaats in dit jaarboek. Jandirk Hoekstra leidde samen met Peter de Ruyter het Veenatelier in het kader van de manifestatie ‘Places of Hope’ (onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad) waarin een klimaatbestendig watersysteem en een rem op de bodemdaling goede condities vormen voor circulaire landbouw.

Het boek is hier te bestellen