H+N+S draagt bij aan The Peat Anthology

Nieuws 5 oktober 2020, Amersfoort

RE-PEAT is een jongerencollectief dat zich inzet voor de bescherming, behandeling en het behoud van veengebieden. RE-PEAT heeft het document ‘The Peat Anthology (2020 EU Edition)’ opgesteld met verhalen en projecten over veengebieden over de hele wereld. Doel is om bescherming en behoud van veengebieden beter verankerd te krijgen in de CAP (Common Agricultural Policy), en bijvoorbeeld paludiculture erkend te krijgen als een vorm van landbouw die in aanmerking komt voor EU-subsidies onder de 'First Pillar'. Het document zal worden opgestuurd naar leden van het Europees Parlement in de hoop dat zij geïnspireerd raken om bescherming van veengebieden beter op te nemen in de aankomende CAP voor 2021-2027 en hierin te erkennen dat veengebieden één van de meeste efficiënte oplossingen kunnen bieden voor de huidige klimaatproblematiek.

H+N+S is gevraagd een bijdrage te leveren aan The Peat Anthology, met een korte tekst over onze visie op veenweidegebieden in Nederland, nu en in de toekomst. Dit is geïllustreerd met twee beelden voor het project voor Boerderij de Eenzaamheid, waar H+N+S eerder aan meewerkte. Onze bijdrage is te vinden onder sectie 38 (pagina 108) van The Peat Anthology.

Boerderij De Eenzaamheid - huidig systeem
Boerderij De Eenzaamheid - regeneratieve landbouw

Op 15 oktober 2020 is er een online Peat Anthology reading.