H+N+S in Ontwerp Delta.NL

Deze online publicatie bevat een rijke oogst aan ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte, ingezonden door zo’n vijftig ontwerp teams. H+N+S is met 8 projecten goed vertegenwoordigd. De publicatie is een initiatief van het Delta Atelier en is bedoeld om inspiratie te bieden aan het Deltaprogramma en het belang van ruimtelijke planning en ontwerp bij de toekomstige wateropgaven te agenderen.

Nieuws 6 november 2014, Amersfoort

Naast de projecten zijn er veertien essays van kopstukken uit de wereld van water en ruimte opgenomen. Zij geven hun visie op de ruimtelijke kansen bij de uitvoering van het Deltaprogramma. De ’10 gesprekspunten’ agenderen op basis daarvan belangrijke vraagstukken voor de komende tijd.

 

Bezoek de website voor meer informatie