H+N+S viert 30-jarig bestaan met jubileummagazine

In dit voor H+N+S bijzondere lustrumjaar gaan de geplande jubileumactiviteiten goeddeels door, maar wel in iets bescheidener vorm. Onze excursie was wat korter, maar niettemin zeer geslaagd. Eén van de andere jubileumactiviteiten bestaat uit het –in eigen beheer – uitgeven van een magazine. Het wordt een uitgave die getuigt van 30 jaar geduldig en zorgvuldig sleutelen aan het landschap in het tijdsgewricht 1990-2020. Met het 30-jarig bestaan van H+N+S als aanleiding kijken we gezamenlijk met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en oud-medewerkers naar de oogst en de ontwikkeling van het vak en de praktijk.

Nieuws 5 oktober 2020, Amersfoort

Ter voorbereiding op het magazine hebben we onlangs 3 avonden georganiseerd, met inachthouding van de toen geldende RIVM-maatregelen. De thema-avonden werden geleid door Paul Gerretsen en vonden plaats bij ons op kantoor in Amersfoort. Per avond werd steeds 1 tijdsperiode van 10 jaar behandeld in een ronde-tafel-gesprek met enkele gasten vanuit 3 bloedgroepen: ‘verlichte’ opdrachtgevers, stimulerende samenwerkingspartners èn oud-medewerkers. De 3 periodes van 10 jaar kenschetsen de ontwikkeling van H+N+S: 

  • In statu nascendi [de prille beginperiode/het ontstaan]: 1990-2000
  • In statu maturandi [periode van groei en verdieping]: 2000-2010.
  • In statu renovandi [periode van voortdurende vernieuwing]: 2010-2020

We staren ons niet blind op onszelf, maar nemen het werk van H+N+S als aanleiding en de ‘lens’ om naar de ontwikkeling van het vak, de beroepspraktijk en de oogst ervan te kijken in de afgelopen 30 jaar. De opbrengst van de avonden wordt door Tijs van den Boom in een essay gevat. Tezamen met fotowerk van Hans van der Meer en Siebe Swart zal dit het hart van het magazine vormen. 
Eind van het jaar volgt meer nieuws over ons jubileummagazine.

De jubileumpublicatie wordt uitgebracht met financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.