Hoogwater juli 2021

Het is nog maar kortgeleden dat we werden opgeschrikt door de extreem hoge waterstand in de Maas. Eén van de gebieden waar het spannend werd is Ooijen-Wanssum. Hier is de afgelopen jaren gewerkt aan verbetering van de waterveiligheid door het realiseren van meer ruimte voor de rivier en het aanleggen van nieuwe dijken. We zijn blij dat de gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum zijn vruchten heeft afgeworpen en heeft bijgedragen aan het verlagen van de waterstanden op de Maas. De dijken hebben het gehouden en de schade valt mee. Een bevestiging dat het project werkt zoals het bedoeld is. Helaas is op veel andere plekken in Zuid-Limburg de schade enorm en wij leven mee met alle getroffenen.

Nieuws 29 juli 2021, Ooijen-Wanssum

De steeds extremere weerscenario’s benadrukken het belang van dijkversterking en rivierverruiming. Ook minister Van Nieuwenhuizen benadrukt dit: "Wat we hier gedaan hebben met Ooijen-Wanssum is gewoon keihard nodig. We moeten nu op volle kracht werken aan de plekken waar nog niet alle maatregelen klaar zijn." Lees hier meer over haar bezoek aan het Maaspark.

Het hoogwater leverde ook bijzondere beelden op. 

foto Paul Poels
foto Paul Poels
foto Paul Poels
foto Paul Poels
foto Paul Poels
foto Paul Poels
foto Paul Poels
foto Paul Poels

Bekijk ook het filmpje dat is gemaakt door Paul Poels.