IABR masterclass energietransitie

Veel gemeenten, provincies en regio’s werken hard aan innovatieve manieren om de energietransitie vorm te geven. Het aantal overheden dat zichzelf de lastige opgave heeft opgelegd om ‘energieneutraal te zijn in 2025’ is opmerkelijk groot. Maar hoe werk je concreet toe naar zo’n ambitieus doel? H+N+S werkt in een workshop samen met beleidsmakers van gemeenten aan de casus Bladel, waarbij we de uitdaging van de gemeente zullen plaatsen in de context van de regionale opgave.

Nieuws 25 mei 2016, Rotterdam

In deze masterclass, georganiseerd door Architectuur Lokaal ism met de IABR, gaan de deelnemende gemeenten, provincies en regio’s op zoek naar antwoorden voor opgaven in hun eigen regio aan de hand van een vooraf geformuleerde casus. Op welk schaalniveau kan uw energieambitie optimaal functioneren? Hoe zien de bestaande energiesystemen eruit? Waar zit de over- of juist ondercapaciteit? Hoe zit het metabolisme van uw stedelijke regio in elkaar en waar is winst te behalen door het slimmer op elkaar betrekken van deze stofstromen?

De tweedaagse masterclass Ontwerpkracht voor bestuurders vindt plaats op 2 en 3 juni, binnen de inspirerende omgeving van de zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam: IABR–2016–THE NEXT ECONOMY en staat onder leiding van Dirk Sijmons. De betrokken ontwerpbureau's die de workshops zullen begeleiden zijn H+N+S en Fabric.

Website IABR