IABR–2018+2020–THE MISSING LINK

Op vrijdag 1 juni is de achtste editie van de IABR geopend, het eerste deel van het tweeluik IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. Deze 8e editie vindt plaats in het HAKA-gebouw in het Merwe-Vierhavengebied in Rotterdam. Deze Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam heeft het karakter van een werkbiënnale: met tentoonstellingen, debat en uitwisseling, lezingen, tours, workshops en conferenties over onze toekomst in de delta, de delta van de toekomst.

Nieuws 4 juni 2018, Haka Rotterdam

De edities van 2018 en 2020 staan in het teken van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Om die doelstelling  en te halen, moeten we eerst en vooral ons gedrag veranderen. Want onze manier van leven gaat ten koste van onze planeet en zorgt voor snelgroeiende sociale ongelijkheid. We moeten daarom ruimte maken én ruimte beter delen, tussen mensen onderling en met de natuur. En dat is bij uitstek een opgave voor ontwerpers. Maar waarom gaat het zo moeizaam? Hoe doorbreken we de huidige patstelling, wat is de ‘missing link’? Dit zijn vragen die iedereen aangaan – van bestuurders tot publiek – en waarop IABR–2018+2020–THE MISSING LINK de komende drie jaar concrete antwoorden wil formuleren. Te beginnen in 2018, dicht bij huis, in onze eigen delta. Wat en hoe kan ontwerpkracht bijdragen aan onze toekomst in de delta, aan de delta van de toekomst?
 

Voor het eerst in de geschiedenis vindt de IABR tegelijk op twee plekken plaats met tentoonstellingen in Rotterdam en Brussel. H+N+S is zowel in Rotterdam als Brussel present. In Brussel zijn wij onderdeel van de tentoonstelling YOU ARE HERE als een van de ‘Practice of practices’, geëxposeerd in de WTC-I Toren. In Rotterdam zijn wij met twee projecten van H+N+S aanwezig: de ene in de ‘transitiekamer’ gewijd aan de energietransitie (met het Nationaal perspectief Energie en Ruimte) en de andere in het thema over de toekomst van de landbouw, met een inzending over de toekomst van de veengebieden.

Op 3 juli organiseert H+N+S ’s middags een ronde-tafelgesprek op de IABR over de toekomst van de veengebieden, en in het bijzonder hoe het gat te overbruggen tussen de lange-termijnbelangen en de huidige manier van leven en werken; the missing link van de veengebieden.