Impressie Boedapest

Op uitnodiging van de landschapsafdeling van de Hongaarse ‘Architect Chamber’ was Jandirk Hoekstra eind april in Boedapest. Om het ‘appeal’ van de landschapsarchitectuur en de bekendheid met het vak en de praktijk te vergroten kiest een jury elk jaar de landschapsarchitect van het jaar. Om het contact met het buitenland aan te halen wordt elk jaar ook een landschapsarchitect van buiten gevraagd om mee te jureren.

Nieuws 26 mei 2016, Boedapest

Het tweedaagse bezoek aan Boedapest en de beraadslaging met de jury gaf een impressie van de ‘state of the art’ van de Hongaarse landschapsarchitectuur. De standaard ligt er hoog. Er zijn gevestigde en jonge bureaus die aan de weg timmeren. Ook in Hongarije heeft zich een praktijk ontwikkeld waarin met bewoners aan tafel plannen voor interventies de openbare ruimte worden gesmeed. In de praktijk is er vooral vraag naar ontwerp op de gebieden waarop het vak voortbouwt op de traditie: parken, pleinen, sport- & recreatiecomplexen, woonomgeving en tuinen. 

De visiting critic wordt vervolgens ook gevraagd om iets over zijn werk en de praktijk te vertellen. Dat bood de gelegenheid een pleidooi te houden voor de verbreding van het vakgebied. Ook in Hongarije, dat in een grote ‘kom’ te midden van de bergen ligt, is er een groot klimaat- en watervraagstuk aan de orde. Meedenken en mee-ontwerpen aan de impact van de oplossingen die daarvoor nodig zijn op het landschap en de stedelijke rivierpassages kan een belangrijk agendaonderdeel van de vakontwikkeling worden. Vanzelfsprekend is daarvoor ook nodig dat de opgave door de diverse betrokken partijen wordt herkend en dat een begin met nieuwe vormen van samenwerking wordt gemaakt. 

De winnaar van de verkiezing tot ‘landscape architect of the year’ is bureau Geum uit Boedapest geworden.