lancering bidbook Africa wood grow

Het is een feestelijk jaar voor Africa Wood Grow (AWG), want zij bestaat 10 jaar. AWG heeft sinds 2010 in samenwerking met de lokale bevolking al 50 hectare bos aangeplant in de Kitui regio in Kenya. De komende jaren wil de organisatie een schaalvergroting maken naar 600km2 (= 6 miljoen ha). Om duurzaam te kunnen groeien heeft AWG behoefte aan een strategisch en integraal plan. Daarom heeft ze de hulp van H+N+S en Witteveen+Bos ingeroepen voor het maken van een gebiedsvisie.

Nieuws 12 april 2021, Amersfoort

Missie

AWG is opgericht door Daniël Muvali (Kenia) en Roeland Lelieveld (Nederland). Hun droom is om het stroomgebied van de Tiva van een bladerdak te voorzien. Momenteel is de bodem van deze regio zwaar gedegradeerd. Door erosie gaan kostbaar water, mineralen en nutriënten verloren. Dit gaat weer ten koste van de productiviteit van het land, het inkomen van de boer en zijn familie en hun gezondheid. De missie van AWG is het creëren van een duurzame bosbouweconomie gedragen door de lokale bevolking.

Het doel is een gezonde bodem. Het middel is agroforestry, dit is een landgebruiksvorm waarbij bomen gecombineerd worden met landbouw of veeteelt. Het bladerdak biedt schaduw en verkoeling en creëert een vochtig klimaat wat ten goede komt aan de bodem en gewassen. De wortels kunnen het water tot dieper in de grond laten komen waardoor het langer wordt vastgehouden. Verder zorgt een rijk bodemleven voor een luchtige grond waarin het water beter kan worden opgenomen.

VERTROUWEN

De kracht van Africa Wood Grow is het vertrouwen van de lokale bevolking. Er zijn 100 boeren die zich hebben verenigd in een lokale Community Based Organization (CBO). 61 actieve leden beheren al een bos op eigen land. Dit leidt tot enthousiasme: daarin staan de overige 39 boeren op de wachtlijst om ook eigen bos aan te planten.

Om te groeien en meer boeren te kunnen bereiken wil AWG haar activiteiten uitbreiden. Dat wil AWG onder andere doen met nieuwe samenwerkingen en internationale aanbestedingen.

Strategie

De strategie van AWG is om middels ‘voorbeeldboerderijen’ omwonenden te inspireren om zelf ook agroforestry op hun eigen land toe te passen en hen daarbij te ondersteunen. Deze voorbeeldboerderijen dienen als proeftuin en katalysator waar de lokale mensen kunnen ervaren hoe prettig het is en proeven hoe het ook kan. Het idee is om verspreid in het gebied deze proeftuinen op te zetten en zo het totale gebied mee te nemen in onze wereldwijde vergroeningsopgave. Op deze manier wordt het concept in andere delen van het stroomgebied herhaald en ontstaat er een gezond groeiende vergroeningsbeweging. 

 

STROOMGEBIED VAN DE TIVA

AWG beperkt zich niet alleen tot de schaal van de boerderij en kijkt daarom ook wat zij op regionale schaal kan betekenen. AWG ziet dat het gebied steeds droger wordt door o.a. intensieve landbouw en klimaatverandering. Het gebied ontvangt maar 300 tot 700 mm regen per jaar in twee regenseizoenen (april en november). Momenteel houdt het landschap het water niet vast en stroomt het schaarse water versneld weg. Hierdoor is het water in het droge seizoen niet alleen voor het leven in dit gebied slecht beschikbaar, maar ook benedenstrooms voor de dieren in Tsavo National Park. Het realiseren van een veerkrachtig ecosysteem begint met het herstellen van de sponswerking van het landschap. Zo kan er in de regentijd water in de bodem worden vastgehouden, waardoor het landschap vochtig blijft tijdens de droge tijd.

 

KENNIS VAN HET LANDSCHAP

Het gebied waar AWG zich in bevindt wordt begrensd door het hoge Yatta plateau en de lage Tiva rivier. Er lopen veel geiten rond in het gebied die de jonge bomen en andere vegetatie eten. Er bevinden zich meerdere seizoensrivieren die het water en ook de bodem tijdens een bui snel afvoeren. In sommige lage delen zijn ‘black cotton soils’ ontstaan. Deze grond is moeilijk te bewerken vanwege de aanwezigheid van heel zware klei. 

Door het landschap beter inzichtelijk te maken kan AWG in de toekomst haar geld en middelen strategischer inzetten om de juiste keuzes te maken in het gebied. 

LANDSCHAPSHERSTEL

AWG wil zich naast agroforestry ook meer bezig houden met andere vormen van ‘landschapsherstel’ zoals zanddammen, wadi’s, beekdal-herstel en ecolodges. Deze bouwstenen horen tot de drie ‘pilaren’ van AWG:

  1. een gezonde bodem
  2. bosbouw economie
  3. duurzame ontwikkeling.

De bouwstenen mogen niet los van het landschap gezien worden, juist de locatie in het systeem en de uitwerking (vorm, materialen, vegetatietypes) bepaalt de effectiviteit. De landschapsanalyse vindt parallel plaats met de zoektocht naar implementeerbare bouwstenen. Zo zoeken we telkens naar slimme koppelingen en bouwen we aan een integraal en holistisch plan.

 

HET BIDBOOK

De samenwerking tussen AWG, H+N+S en Witteveen+Bos werpt zijn vruchten af. Het heeft AWG geholpen haar visie en strategie op verschillende schalen over te brengen. Dat heeft nu al meer mensen doen besluiten om (financieel) bij te dragen. 

Het resultaat is een bidbook, dit is een oproep aan fondsen en andere geldschieters om samen met AWG en H+N+S een volledige gebiedsvisie te maken. In 2050 wil AWG de sprong hebben gemaakt naar 6 miljoen hectare. Dat is een enorme stap. Door een gefaseerd plan te maken kun je donaties op de juiste manier inzetten om maximale baten te genereren voor de lokale bevolking, de biodiversiteit en de bestrijding van erosie en droogte. 

Het bidbook is een bondig document waarin de huidige kennis van het landschap, potentiële bouwstenen en een eerste schets van de gebiedsvisie wordt gedeeld. Het maken van het bidbook leverde waardevolle inzichten op die AWG nu al in praktijk brengt. Tegelijkertijd zorgen deze inzichten voor vervolgvragen waar op dit moment nog geen antwoord op gegeven kan worden. Om deze antwoorden wel te krijgen zal er in een volgende fase meer op detailniveau gekeken moeten worden naar het gebied en bijvoorbeeld de exacte stroming en voeding van de rivier. Het meenemen en betrekken van de lokale bevolking in dit proces is hiervoor een belangrijke stap. Het bidbook sluit af met een stappenplan om tot een volledige gebiedsvisie te komen. We willen hiermee partijen interesseren om samen met ons de gebiedsvisie uit te breiden.

Kijk voor meer informatie op de website van AWG >

Download hier het Bidbook