Landschap en energie (kWh/m2) is uit!

Met gepaste trots laten wij hierbij weten dat ons boek over landschap en energie vanaf heden verkrijgbaar is. Intensief interdisciplinair ontwerpend onderzoek is daarmee geland in een verhaal over ontwerpen voor het postfossiel landschap - van het zonnepaneel op het dak tot mondiale politiek.

Publicatie 6 juni 2014, Amersfoort

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Landschap en energie is een baanbrekend boek over het effect van deze transitie op onze omgeving. Het boek Landschap en energie. Ontwerpen voor transitie maakt als eerste een visuele vergelijking van het ruimtebeslag van alle relevante energiebronnen, het verklaart de drijvende krachten achter de exponentiƫle groei van ons energiegebruik en het schetst de adembenemende taak voor ruimtelijk ontwerpers, planners en de politiek.

De opties en keuzes voor het komende 'postfossiele landschap' zijn uitgewerkt in ontwerpvoorbeelden op verschillende schaalniveaus. Energie beweegt zich immers door alle schaal- en abstractieniveaus heen: van mondiale politieke strategieƫn tot het zonnepaneel op het dak. De uitdagingen die daarbij komen kijken worden uitgebreid belicht in een reeks essays over de energiemarkt, de rol van de politiek, de psychologie van de transitie en de technische ontwikkelingen en beperkingen. Uiteindelijk blijkt de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen veel meer dan een technische opgave voor professionals. Bij nadere beschouwing blijkt de energietransitie vooral een culturele opgave te zijn die iedereen raakt.

Klik op volgende link om het boek in te zien en te bestellen: NAi Booksellers