Landschapsplan voor ViA15 definitief

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 met twaalf kilometer doortrekken richting de A12. Hierdoor realiseren zij een nieuwe, directe schakel in de verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. De doortrekking vanaf Bemmel richting Duiven/Zevenaar verbetert tevens de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen. Het landschapsplan maakt deel uit van het het tracébesluit dat begin maart door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is ondertekend. In het tracébesluit (TB) wordt de precieze ligging en inpassing van deze nieuwe weg vastgelegd.

Nieuws 20 maart 2017, Amersfoort

Het tracébesluit voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, de betrokken gemeenten en waterschappen. Het Landschapsplan – opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met RHDHV - vormt een bijlage bij het tracébesluit.  In het tracébesluit is veel aandacht voor de inpassing van de weg en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggend wegennet.

Een onderdeel van het plan is de aanleg van een groen ingerichte ‘deksel’ op de verdiepte ligging van de verlengde A15 bij het buurtschap De Helhoek. De aanleg van een nieuwe weg heeft grote gevolgen voor mensen die er in de buurt wonen. Daarom is er - samen met de regio - veel energie gestopt in een verbeterde invulling van het project. Dit geldt zowel voor de inpassing van de weg in de omgeving, als voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio. 

Het Rijk en de provincie Gelderland werken in het project ViA15 samen aan een robuuste oplossing, waarin de A15 vanaf knooppunt Ressen wordt doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed. Het totale project inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet kost circa 860 miljoen euro. De provincie Gelderland draagt hieraan zo’n 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De tolheffing is tijdelijk en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is.

Lees meer op de projectpagina Landschapsplan A15 >

Bekijk de animatie 'Inpassing ViA15/landschapsplan'