Drie projecten van Team Oost geselecteerd voor de Antwerpse ring

Maandag werd de selectie van overkappings- leefbaarheidsprojecten op en rond de Antwerpse ring bekendgemaakt. Het budget van 1,25 miljard euro zal in een eerste fase besteed worden aan 18 projecten over de ganse ring. De projecten ‘Waterpark’, ‘Nieuw Oost’ en ‘Schijnvallei’ van Team Oost (de combinatie van 51N4E, H+N+S en NDVR) zijn geselecteerd voor deze eerste fase. De kers op de taart na een intensief en boeiend traject!

Nieuws 2 juli 2018, Antwerpen, België

Onze ontwerpvoorstellen leggen nieuwe wandel- en fietsverbindingen tussen binnen- en buitenstad, versterken het natuurlijke systeem rond de Schijnvallei en wapenen de stad tegen de klimaatverandering. De woonwijken in Deurne en Borgerhout krijgen ademruimte en keren zich naar hun nieuwe, groene voorzijde.

Ons project ‘waterpark’ draagt specifiek bij aan de stedelijke waterhuishouding en boekt met een overkapping aan het op- en afrittencomplex in de eerste fase drastische leefbaarheidswinst voor Deurne. Het project ‘Nieuw Oost’ geeft impulsen aan de duurzame en gemengde ontwikkeling van Spoor Oost. Door het project ‘Schijnvallei’ worden de wijken Borgerhout en Deurne door een korte overkapping met elkaar verbonden en ontstaat een nieuwe verbinding naar het Rivierenhof. Bovendien krijgt het Schijn weer een volwaardige rol in de publieke ruimte van Deurne.

We zijn trots op het resultaat en onze samenwerking met 51N4E en NDVR!  Wij kijken uit naar het vervolg!