Lezingencyclus "Wakker worden in het Antropoceen"

Dirk Sijmons organiseert de komende maanden een lezingencyclus bij Pakhuis de Zwijger getiteld ‘Wakker worden in het Antropoceen’. In deze reeks wisselen de genodigde sprekers van gedachten over het nieuwe tijdperk.

Event 27 november 2018, Amersfoort

De term Antropoceen is opgeworpen door Nobelprijswinnaar Paul Crutzen in 2000, als reactie op de schokkende constatering dat de invloed van de mens langzamerhand als een geologische kracht gezien moet worden. Hij stelde voor het laatste stukje van het geologische tijdvak ‘Holoceen’ af te scheiden en dat het Antropoceen, het tijdperk van de mens, te noemen.

Van december tot en met maart worden achtereenvolgens in vier dinsdagavonden behandeld: de invloed van de mens als geologische kracht, de potentiële risico’s van dit tijdperk, de handelingsperspectieven voor de problemen die dit tijdperk opwerpt en de rol van de kunst in het verwerken van de schok van het Antropoceen.

 

Podcast #14 Pakhuis de Zwijger: Dirk Sijmons over de nieuwe programmareeks ‘Wakker worden in het Antropoceen’.