Ontwerp + Onderzoek

Long Read Ontwerp en Onderzoek

In de afgelopen 25 jaar heeft H+N+S gewerkt aan de kwaliteit van het landschap. Dit heeft het bureau een brede portefeuille opgeleverd met specialisaties die het bureau zijn eigen kleur hebben gegeven. De komende maanden zullen we deze specialisaties uitlichten met long reads. De eerste long read gaat over 'Ontwerp en Onderzoek'.

Publicatie 10 april 2017, Amersfoort

Wij zien H+N+S als onderzoekslaboratorium, een plek waar ruimte is voor onderzoek, agendering van nieuwe thema’s en ruimte voor experiment, ook als er niet direct door een opdrachtgever om wordt gevraagd. In ons dagelijks werk is een aantal vormen te onderscheiden waarin ‘onderzoek’ een rol speelt: 

  • Research feeds design
  • Research meets design
  • Research by design(ers)

Ga naar de Long Read >

Bekijk onze onderzoeksprojecten >