Masterclass Energietransitie

Op zoek naar inspirerende vormen van energietransitie en ruimtelijke kwaliteit brachten bestuurders en ambtenaren vanuit de Hoeksche Waard op uitnodiging van het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard een bezoek aan energie-transitie-koploper Goeree-Overflakkee. Onderdeel van deze inspirerende dag was een lezing door H+N+S Landschapsarchitecten.

Nieuws 23 november 2016, Goeree-Overflakkee

H+N+S heeft voor Goeree-Overflakkee een eerste verkenning naar mogelijke energietransitiepaden uitgevoerd (bekijk hier het project), en is tot de dag van vandaag betrokken bij inpassingsvraagstukken op het eiland. Jasper Hugtenburg benadrukte in zijn verhaal de opgave om de energietransitie te benutten om nieuwe kwaliteiten aan het landschap toe te voegen.

Artikel Architectuur Lokaal