Masterplan + Energielandgoed Wells Meer

H+N+S Landschapsarchitecten heeft de minicompetitie, uitgeschreven door de gemeente Bergen Limburg, gewonnen en zal het masterplan voor Energielandgoed Wells Meer gaan opstellen. Op het Energielandgoed zal 50% van de energiebehoefte van de gemeente worden opgewekt.

Nieuws 21 februari 2019, Bergen (Limburg)
Verbeelding Energielandgoed, ter inspiratie. Dit betreft niet één van de modellen of het voorkeursalternatief/masterplan

Binnen het Energielandgoed Wells Meer zal op grote schaal duurzame energie worden opgewekt. Hiervoor worden bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt en windturbines ingezet. Naast het opwekken van energie wordt het Energielandgoed ook een plek voor recreatie, educatie en innovatie.

Er worden eerst drie modellen ontwikkeld, die middels een MKBA en MER in participatie met de omgeving zullen worden afgewogen. Vervolgens wordt er een Masterplan ontwikkeld op basis van het gekozen voorkeursalternatief. Eind 2019 moet het masterplan gereed zijn.