Masterplan Energielandgoed Wells Meer vastgesteld

Op dinsdag 17 december is het Masterplan voor het Energielandgoed Wells Meer vastgesteld door de gemeenteraad. Het masterplan is opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten en omhelst de ontwikkeling van bijna 400ha zonne- en windenergie, waarmee in ruim 50% van het energieverbruik van de gemeente Bergen, Limburg, kan worden voorzien.

Nieuws 18 december 2019, Amersfoort

Méér dan alleen duurzame energie-opwekking

Het Energielandgoed wordt meer dan alleen een productielocatie voor duurzame energie. Door de omvang van het gebied kunnen we ruimte bieden voor educatie, recreatie en natuur. Het wordt een Energielandgoed waar mensen worden uitgenodigd om te leren, te recreëren en geïnspireerd te raken. Door de grootschalige opwekking van duurzame energie op één locatie te concentreren, blijven waardevolle en kwetsbare gebieden zoals Nationaal Park de Maasduinen en het Maasdal gespaard en geven we een enorme kwaliteitsimpuls aan het gebied Wells Meer.

 

Ruimtelijke hoofdstructuur

In het Energielandgoed komen oude en nieuwe landschappelijke kwaliteiten samen. De belangrijkste ruimtelijke structuurdragers zijn de Energieboulevard en het ZonnePark. De Energieboulevard is de hoofdas van het Energielandgoed waar alle belangrijke functies langs liggen en die het gebied ontsluit. Aan de Energieboulevard ligt een aantal innovatievelden waar bijvoorbeeld ruimte is voor nieuwe combinaties van zonnepanelen met landbouw, panelen met geïntegreerde opslag en onderzoek naar de effecten op het bodemleven. Haaks op de Energieboulevard loopt het ZonnePark. Een park waar ruimte is voor natuur, educatie en recreatie en dat extensief wordt gebruikt voor energieopwekking. Het ZonnePark is toegankelijk door middel van wandel- en fietsroutes waardoor zowel natuur en duurzame energieopwekking van dichtbij te beleven zijn. In de zone tussen de huidige Molenbeek en De Maasduinen zorgen we voor natte natuurontwikkeling om de waterkwaliteit te verbeteren en water vast te houden voor drogere zomers. Binnen dit landschappelijk raamwerk is ruimte voor ontwikkelvelden voor zonne-energie en worden vier windturbines geplaatst.

In samenwerking

Energielandgoed Wells Meer is van en voor Bergen. We betrekken onze inwoners en bedrijven. Zij hebben niet alleen een rol in de ontwikkeling van het project, maar moeten ook van het Energielandgoed kunnen profiteren. Ook andere overheden en belanghebbenden spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Energielandgoed.