Minister ondertekent Ontwerptracé-besluit ViA15

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 5-11-15 het ontwerptracébesluit ViA15 goedgekeurd. Project ViA15 omvat o.a. een gedeeltelijke verbreding van de A15 en de A12, de ombouw van autoweg naar snelweg en doortrekking van de A15 als geheel nieuwe weg vanaf de aansluiting Bemmel tot en met de aansluiting op de A12 (Oudbroeken).

Nieuws 9 november 2015, Amersfoort

H+N+S maakt het landschapsplan voor ViA15. Dat bestaat uit een visie op de inpassing en een beschrijving/toelichting van de voorgestelde maatregelen. Het landschapsplan geeft aan welke randvoorwaarden gelden voor de inpassing en vormgeving van de weg, rekening houdend met beleidslijnen, de ruimtelijk-landschappelijke kenmerken en de beleving vanuit de bewoners en weggebruikers. H+N+S werkt aan de vormgeving van de verschillende bouwkundige onderdelen in een samenhangend ontwerp voor het gehele tracé.  

Info website Rijkswaterstaat >