MIRT meerlaags-veiligheid Marken

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat H+N+S Landschapsarchitecten ontwerpend onderzoek doen naar de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid voor het eiland Marken. Het doel van dit pilotproject is tweeledig: het ontwerpen van maatwerkoplossingen voor Marken en kennis en ervaring opdoen voor de toepasbaarheid van meerlaagsveiligheid in andere situaties. H+N+S werkt voor deze opdracht samen met Antea Group en HKV Lijn in Water.

Nieuws 18 maart 2014, Marken

De aanleiding voor het MIRT onderzoek is dat de dijk rondom het eiland deels is afgekeurd. De voorgestelde dijkversterking binnen HWBP2 stuit op weerstand vanwege het grote ruimtebeslag, gebrek aan draagvlak en de te hoge kosten. Het Rijk en de regio hebben daarom een nieuwe invalshoek gekozen: ontwerpend onderzoek naar de kansen voor het concept meerlaagsveiligheid. Daarbij komen maatregelen in laag 1 (preventie, bv middels de dijk), laag 2 (gevolgen beperking door ruimtelijke inrichting in het gebied achter de dijk) en laag 3 (rampenbeheersing) aan bod. Het onderzoek moet leiden tot maximaal drie kansrijke oplossingen.

Regio en Rijk starten in totaal drie MIRT-onderzoeken meerlaagsveiligheid: Dordrecht, IJssel-Vechtdelta en Marken. In de Pilot Marken werken het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeente Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland samen.