N69 - Subsidie voor acht gebiedsiconen

Kunstloc Brabant heeft het team van H+N+S Landschapsarchitecten, NEXT Architects en Boskalis Nederland subsidie verleend voor de realisatie van een achttal gebiedsiconen rondom de N69. Het betreffen acht artistieke objecten die met name recreanten en bewoners van het gebied tot nadenken zetten.

Nieuws 29 juli 2020, Amersfoort

De acht objecten worden gekoppeld aan het recreatieve netwerk rondom de N69 en zijn onderdeel van het landschap. Ze vertellen het verhaal van hun plek. Vijf iconen hebben betrekking op een ontmoetingspunt, drie iconen op een stuik. Een stuik is een historische weg die wordt afgesneden door de nieuwe N69. Met de objecten wordt de geschiedenis in leven gehouden. 

De objecten worden op hun plek ontworpen en zijn daarmee alle acht uniek. Ze vormen echter wel een familie in hun materiaalgebruik, vormentaal en expressie. Met deze co-financiering van Kunstloc kan de ambitie gerealiseerd worden om een dichter of grafisch vormgever te betrekken bij het project. Hiermee kan het narratief van de locaties worden vertaald naar een gravure of dichtregels in het object. 

De uitwerking staat gepland voor het najaar van 2020 en de realisatie in 2021. Hiermee worden de gebiedsiconen gelijktijdig gerealiseerd met de oplevering van de N69.

Meer over Kunstloc >

Meer over de project "Nieuwe verbinding N69" >