N69 volop in uitvoering

De N69, de nieuwe verbinding tussen Veldhoven en de zuidkant van Valkenswaard, is volop in uitvoering. De dertien kunstwerken verschijnen in rap tempo en het tracé tekent zich meer en meer af in het landschap. Onderdeel van het project vormt een zorgvuldige inpassing van landschappelijke en ecologische maatregelen. Hiermee wordt het motto ‘de groenste weg van Brabant’ nader ingevuld.

Nieuws 25 januari 2021, Brabant

Met alle landschappelijke en ecologische maatregelen wordt de impact van de weg op de waardevolle omgeving van de beekdalen van de Run en de Keersop geminimaliseerd. Ook wordt de weg opgenomen in de omgeving. Zo wordt voorkomen dat de N69 een obstakel gaat vormen voor mens en dier.

Het trace tekent zich af waarbij zoveel mogelijk bestaande structuren en bomen zijn behouden (bron Boskalis)
De beekdalbrug van 300 meter lengte over de Keersop wordt gestort (bron Boskalis)
Impressie extra beekdalbrug van 50 meter over de Keersop (bron H+N+S)
De extra beekdalbrug in de Dommelsedijk tekent zich af (bron Boskalis)
Drie voetgangersbruggen vormen tevens verbindingen voor vleermuizen (bron Boskalis)
Voetgangersbrug Braambos met houten leuningwerk in uitvoering (bron Boskalis)
Kunstwerk en geïntegreerde naamgeving uitgewerkt door NEXT Architects (bron Boskalis)
De gebogen vorm van de kunstwerken vormt een omkadering van het achterliggende landschap (bron Boskalis)
Fietsonderdoorgang Monseigneur Smetsstraat vormt een verbinding tussen Dommelen en de Kempervennen (bron Boskalis)

Een aantal feiten op een rij:

  • 14 faunatunnels verdeeld over 8 kilometer lengte voor doelsoorten als de wezel, hermelijn, bunzing, das, vos en amfibieën als padden, kikkers en salamanders.
  • Twee beekdalbruggen op hoge poten over de Run en de Keersop van respectievelijk 250 en 300 meter, waardoor mens en dier ongestoord de N69 kan kruisen.
  • Één extra beekdalbrug van 50 meter overspanning voor meer ruimte voor de Keersop en een grote variatie aan doelsoorten waaronder het ree. Deze brug is als kans aangeboden door Boskalis in de tender en inmiddels in realisatie.
  • 11 versterkte landschapsstructuren die de weg oversteken en daarmee een functionele vleermuisverbinding vormen voor onder andere de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger.
  • 13,8 hectare kruidenberm ten behoeve van insecten, inclusief speciaal vormgegeven insectenhotels
  • Uitbreiding van de Keersopperbeemden met ongeveer 8,5 ha nieuwe natte natuur

Het project is uitgewerkt door H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met MOS Ecologie, NEXT Architects en Geonius en wordt uitgevoerd door Boskalis Nederland in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Meer over het project is te vinden op de projectpagina.

De groenste weg van Brabant is nader in beeld gebracht in een film door Boskalis. Deze is hier te bekijken.