N69 wint Duurzame Parel 2021

23 juni is bekend gemaakt dat de Nieuwe Verbinding N69 dit jaar de Duurzame Parel ontvangt. Dit is een prijs die jaarlijks door Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw wordt uitgereikt aan een combinatie van opdrachtgever en opdrachtnemer die in zo’n project meer dan gemiddelde aandacht hebben besteed aan duurzaamheid. De nieuwe N69, die na openstelling volledig energieneutraal is, is daar een mooi voorbeeld van.

Nieuws 28 juni 2021, N69

Het juryrapport

“Het project is een mooi voorbeeld van duurzaamheid als ‘business as usual’”.

De jury geeft aan dat misschien wel het belangrijkste is dat structurele duurzaamheid onderdeel is van het totale werkpakket van opdrachtgever en aannemer. Daarmee is duurzaamheid ‘business as usual’ geworden. Dit naast de aandacht voor waardecreatie door de integratie van veel duurzaamheidsmaatregelen.

Duurzaamheid verankerd in eisen en aangeboden als kansen

De provincie heeft vanaf de start al de ambitie om de nieuwe N69 uit te voeren als meest groene en duurzame weg van Brabant. Het contract bevat diverse eisen waaraan de opdrachtnemer minimaal moet voldoen. Daarnaast heeft de provincie in de aanbesteding de markt uitgedaagd om aanvullende kansen te verzilveren. Boskalis Nederland heeft deze uitdaging opgepakt, wat onder meer blijkt uit:

  • 20% CO2 reductie t.o.v. het referentieontwerp
  • Energie-neutrale weg door integratie van zonnepanelen in de geluidsschermen van 2 grote beekdalbruggen die samen meer opleveren dan nodig is voor de verlichting en pompinstallaties van de weg
  • 90% van alle benodigde grondstoffen bestaat uit hergebruikte materialen
  • Ontwikkeling en realisatie van drie toonaangevende duurzame innovaties op het gebied van asfalt en beton 
  • 14 faunatunnels verdeeld over 8 kilometer lengte voor zoogdieren als de wezel, hermelijn, bunzing, das, vos en amfibieën als padden, kikkers en salamanders.
  • 11 versterkte landschapsstructuren die de weg oversteken en daarmee een functionele vleermuisverbinding vormen voor onder andere de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger.
  • 13,8 hectare kruidenbermen en natuurvriendelijke oevers ten behoeve van insecten, inclusief speciaal vormgegeven insectenhotels
  • Uitbreiding van de Keersopperbeemden met ongeveer 8,5 ha nieuwe natte natuur
Zonnecellen in de randen van de beekdalbrug
Landschapsstructuren en faunaverbindingen kruisen de weg
Nieuwe bosranden in ontwikkeling
Natuurvriendelijke oevers net na aanleg

Over de N69

De 8,5 km lange nieuwe weg wordt aangelegd om de doorstroming van verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het grenscorridorgebied tussen België en de A67 bij Veldhoven te verbeteren. Het is uitgewerkt onder het motto ‘groenste weg van Brabant’. H+N+S Landschapsarchitecten heeft de inpassing en landschappelijke uitwerking voor zijn rekening genomen. Boskalis Nederland brengt het project van de Provincie Noord-Brabant tot uitvoering. Meer informatie is hier te lezen.