Nationaal Fietscongres 2016

Na Amersfoort, Helmond, Zwolle en Utrecht zijn dit jaar stad en Provincie Groningen gastheer van het Nationaal Fietscongres. Het thema van deze editie ‘Er gaat niets boven de fiets’ is meer dan een verwijzing naar de Groningse slogan. Het bevestigt het toenemende belang dat aan de fiets wordt toegekend om doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit, economie, gezondheid of citymarketing te realiseren.

Event 2 juni 2016, Groningen

Er lijkt niets boven de fiets te gaan. Dat is mooi, maar het stelt ons voor nieuwe uitdagingen op het gebied van infrastructuur, gedragsbeïnvloeding, regelgeving, variëteit van fietsvoertuigen en meer, veel meer. Het Nationaal Fietscongres stimuleert kennisuitwisseling, biedt ruimte voor baanbrekende visies en brengt mensen en ideeën bij elkaar.

Innovatief concept fietssnelweg Groningen-Assen

De gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren, Groningen, de provincies Groningen en Drenthe en Healthy Ageing Network North Netherlands (HANNN) hebben gezamenlijk de ambitie om een snelle fietsverbinding tussen Assen en Groningen te realiseren. Het gaat om het verbeteren van de connectiviteit tussen het centrum van Assen en het centrum van Groningen met een nieuwe generatie infrastructuur: het fietspad van de toekomst. H+N+S Landschapsarchitecten is als één van de vijf ontwerpbureaus uitgenodigd om creatieve en inspirerende concepten te ontwikkelen die als basis dienen voor de verdere planvorming.  Tijdens het Nationaal Fietscongres 2016 (op 2 juni in Groningen) zijn de resultaten gepresenteerd.

Lees meer over het project