NMM in Jaarboek Architectuur 2014-2015

In samenwerking met Felix Claus en Dick van Wageningen Architecten en Kossman&deJong Het Nationaal militair museum is in het Architectuur in Nederland Jaarboek 2014/2015 opgenomen. Naast lovende woorden voor de architectuur wordt de relatie tussen omgeving en gebouw en het integrale ontwerp geroemd.

Nieuws 1 mei 2015, Nederland

"Het gebouw is zichtbaar het resultaat van een integraal samenwerkingsverband, namelijk met Kossman.de Jong (museale inrichting), H+N+S Landschapsarchitecten (landschap) en Mijksenaar (bewegwijzering). De functionaliteit vn het gebouw de inhoude en route, het samenspel tussen binnen en buiten, de materialisering en kleurstelling zijn uiterst consistent en daardoor voor de bezoeker bijna opopvallend doorgevoerd."