Nederland Wordt Anders / Marken

Gepke Heun sprak tijdens de derde LIVE bijeenkomst van Nederland Wordt Anders over de waterveiligheid op Marken: zoektocht naar een maatwerkoplossing, die recht doet aan de bijzondere kwaliteiten van het eiland.

Nieuws 6 oktober 2014, Amersfoort

Nederland wordt Anders is een interactief platform, ontstaan op initiatief van de Rijksbouwmeester. De website laat niet alleen inspirerende voorbeeldprojecten zien, maar ook hoe die tot stand zijn gekomen, met als doel een nieuwe manier van werken te tonen, in een fundamenteel veranderde context.

Bezoek www.nederlandwordtanders.nl voor meer informatie