nieuwe prestigieuze projecten

We verwelkomen met groot plezier twee nieuwe opdrachtgevers.

Nieuws Hank van Tilborg 6 oktober 2019, Amersfoort

Voor dierenpark ARTIS maken wij in de komende maanden het toekomstplan 2030, een nieuw masterplan voor ARTIS, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de achterkant en de entree. We zijn verheugd met deze bijzonder eervolle opdracht, waar heel verschillende aspecten als parkontwerp, cultuurhistorie (Artis kent een groot aantal rijksmonumenten), duurzaamheid en grote bezoekersstromen bij elkaar komen.

Daarnaast gaan we de komende maanden aan de slag met de landschappelijke inpassing van de zogenoemde CONO Experience, een toeristische trekpleister van de CONO kaasmakerij in de Beemster. Deze polder is beschermd als UNESCO-monument. Ook deze opdracht vraagt dus om buitengewoon zorgvuldig ingrijpen in waardevol erfgoed. In de experience krijgen bezoekers zowel informatie over de ontstaansgeschiedenis van de Beemster als het verhaal van de ontwikkeling van kaasmakerij CONO voorgeschoteld. De Experience is een ontwerp van architect Bastiaan Jongerius.