Nominatie Groene Kroon 2017

Het project Melksteeg is een van de drie genomineerde projecten voor de Groene Kroon 2017. Deze prijs is door de provincie Utrecht in het leven geroepen om initiatieven te stimuleren die bijdragen aan de bescherming en versterking van de biodiversiteit. Door kansrijke initiatieven een podium te bieden kunnen andere initiatiefnemers deze voorbeelden als inspiratiebron gebruiken. Aanstaande woensdag wordt tijdens het Landschapscafé zowel de juryprijs als de publieksprijs uitgereikt.

Nieuws Frank Talsma 3 juli 2017, Utrecht

H+N+S werkte in opdracht van de gemeente Amersfoort aan het ontwerp voor natuurcompensatiegebied de Melksteeg op de grens tussen Amersfoort en Soest. Aankoop en inrichting van de gronden vindt plaats om invulling te geven aan de natuurcompensatie in kader van het project Westelijke Ontsluiting Amersfoort. Door intensieve afstemming en samenwerking tussen de beide gemeentes, Rijkswaterstaat, waterschap en Natuurmonumenten is het plangebied dat heringericht gaat worden steeds groter geworden. Daarmee wordt invulling gegeven aan de gewenste ecologische verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Eempolders. 

Lees meer