NVTL bezoekt NMM

Op vrijdagmiddag 28 april jl. vond de excursie van de NVTL naar het nationaal militair museum plaats. Het animo voor de excursie was groot! Arjen Meeuwsen heeft in de bouwkeet voor 50 landschapsarchitecten het ontwerp toegelicht en is hierbij vooral op de duurzaamheidsaspecten en de rol van een ontwerper binnen het consortium ingegaan.

Nieuws 31 maart 2014, Soesterberg

De verschillende keuzes voor biodiversiteit, hergebruik van materialen, gebouwen, maar ook energiezuinigheid en waterberging zijn hierbij aan bod gekomen. De levendige discussie die er op volgde liet zien dat duurzaamheidsthema’s maar ook het samenwerken binnen en consortium een uitdaging blijft en dat we de kennis daarover moeten blijven delen.

Vervolgens is er door Sandra Pluym van Heijmans verder ingegaan op de DBFMO opgave en hebben Hank van Tilborg en Arjen Meeuwsen een rondleiding over het terrein en gebouw in aanleg gegeven. De dag sprak tot de verbeelding en gaf een mooie inkijk in hoe het museum en het landschap er uiteindelijk uit gaan zien. De geslaagde dag smaakt naar meer en we kijken dan ook uit naar de opening in november!