NVTL bezoekt Ruimte voor de Waal

De nieuwjaarsborrel van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur vond dit jaar plaats in Nijmegen, midden in het projectgebied van Ruimte voor de Waal. Mathieu Schouten (Gemeente Nijmegen) en Pieter Schengenga (HNS) leiden de 56 aanwezigen op de fiets rond door het gebied.

Nieuws 29 januari 2014, Nijmegen, i-Lent

Onderweg werd stilgestaan bij diverse punten. Vooral de bouwkuipen van de Verlengde Waalbrug, de harde kade en de nieuwe groene dijk maakten veel indruk en gaven een goed beeld van de enorme schaal van dit project. H+N+S is in dienst van de aannemerscombinatie iLent betrokken bij de uitvoering. Lodewijk van Nieuwenhuijze is coördinerend architect.

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Jet Schaap voor NVTL