De Grote verbinding Antwerpen

Samen met 51N4E, Tractebel, Endeavour, Bollinger+Grohmann, Plant&Houtgoed en IMDC gaat H+N+S de komende jaren verder bouwen aan ‘De Grote Verbinding’. Met Ringpark Zuid krijgen we de kans leefbaarheidsprojecten voor buurt, stad en infrastructuur van het aansluitingscomplex als geïntegreerd project uit te werken tot uitvoerbare plannen.

Nieuws 19 januari 2021, Antwerpen

We gaan verder met het ontwikkelen en uitwerken van de thema’s landschap, topografie, ecologie en water als basis voor een samenhangende figuur van het ringpark. Een mooie uitdaging om het nieuwe jaar mee te starten! We gaan vol enthousiasme aan de slag en kijken uit naar de samenwerking met dit team om in nauwe betrokkenheid met de omliggende buurten tot een goed, gedragen plan te komen.  

Meer informatie op de website 'de Grote Verbinding'

Schema De Grote Verbinding: ‘7 Ringparken en de Scheldebrug als deelprojecten van De Grote Verbinding’