Open en duurzaam gebouw voor RIVM en CBG

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwe huisvesting voor twee kennisinstituten, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gegund aan StruktonHurks. Beide instituten zijn onderdeel van het ministerie van VWS. Dit is het eerste PPS-project in Nederland voor een overheidsgebouw dat ook laboratoria bevat. Het pand wordt gebouwd van 2015 tot en met 2018 op de locatie van het Wentgebouw in het Utrecht Science Park in Utrecht. Het contract wordt op 17 juli 2014 ondertekend.

Nieuws 16 juli 2014, Utrecht

StruktonHurks heeft conform de Europese aanbestedingsregelgeving een inschrijving gedaan die economisch als het meest voordelig is geselecteerd. De nieuwbouw vindt plaats via een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBFMO-contract. Dit betekent dat StruktonHurks verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, financiering, onderhoud van het nieuwe gebouw, alsook de facilitaire dienstverlening. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van 25 jaar met een netto contante waarde van bijna 267 miljoen euro.

StruktonHurks

Het consortium StruktonHurks is een samenwerkingsverband tussen Strukton, Hurks en Heijmans. Het integrale ontwerp voor het gebouw en 25 jaar exploitatie is tot stand gekomen door het consortium in samenwerking met Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, oth_architecten, Deerns, PEUTZ, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Vermaat Groep, YASK, Yxion, Mazars en Rebel.


RIVM en CBG samen in één gebouw

Zowel het RIVM als het CBG werken voor de gezondheid van mens en dier en een gezonde leefomgeving. Het uitwisselen van kennis met nationale en internationale kennispartners en het uitdragen van deze kennis naar de maatschappij is hierbij belangrijk. De locatie en het ontwerp van het nieuwe gebouw stimuleren deze kennisuitwisseling. De locatie centraal in het land, aan de rand van het Utrecht Science Park, ten oosten van Utrecht, maakt beide organisaties zichtbaarder voor de samenleving.

Ontwerp: Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten
Visualisatie: bmd i.s.m. wax

Meer informatie op de projectwebsite