H+N+S biedt kans aan jonge ontwerpers in Stimuleringsfonds oproep

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt jonge professionals in de architectuurdiscipline die willen deelnemen aan een samenwerkingstraject met ontwerpbureaus. Het fonds beoogt hiermee de aansluiting te verstevigen tussen het werkveld en de recent afgestudeerde architecten, stedenbouwers, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Tegelijkertijd wil het ook ruimte te bieden voor artistieke uitwisseling in het kader van actuele maatschappelijke opgaven. Eén van de beschikbare plekken is bij H+N+S: een onderzoek naar robuuste watersystemen op de hogere zandgronden in combinatie met kringlooplandbouw.

Nieuws 16 september 2020, Amersfoort

Het huidige watersysteem is primair gericht op waterafvoer ten behoeve van de landbouw. We gaan op zoek naar het watersysteem van de toekomst, dat ook de andere doelen in het gebied dient. We onderzoeken de mogelijkheden voor circulair landgebruik op basis van de stofstromen (het metabolisme) van het gebied. In een integrale aanpak op basis van deelstroomgebieden koppelen we de thema’s (drink)water en landbouw aan de verschillende initiatieven en ontwikkelingen in het gebied, bijvoorbeeld op het vlak van energietransitie (uitwerking Regionale Energieknooppunten), bodemherstelprogramma, en uitdagingen met betrekking tot N2000/stikstof en industrie.

Het gebied rond De Sallandse Heuvelrug (stuwwalcomplex) in Overijssel is uitgekozen als casusgebied. Wij hebben hier twee projecten lopen waarop voortgebouwd zal worden. Het doel is om uiteindelijk een pilotproject te realiseren waarbinnen een robuust bodem- en watersysteem, gecombineerd met een circulair landbouwsysteem, kan worden getest.

Wij zoeken een systeemdenker met een passie voor bovenstaande thematiek, die proactief is en mee kan draaien in de verschillende ateliers die in dit kader zullen worden georganiseerd.

Alle informatie voor het indienen van een aanmelding kan je hier vinden