inlaat + fietspad

Opening Fietspad Kamperstraatweg

Op 11 april is het fietspad over de Kamperstraatweg officieel in gebruik genomen. Een mijlpaal in het Ruimte voor de Rivierproject IJsseldelta bij Kampen. Het fietspad ligt bovenop de inlaat van het Reevediep en vormt een nieuwe schakel in het gebied.

Nieuws 26 april 2018, Kampen

Gedeputeerde Boerman van Provincie Overijssel, wethouder Veldhoen van Kampen en districtshoofd De Wolf van Rijkswaterstaat fietsten als eerste over de door NEXT architects en H+N+S ontworpen brug om deze officieel te openen. Dit leverde mooie beelden op van de inlaat, de brug, de omgeving en de werkzaamheden die nog steeds aan de gang zijn. 

De opening van het fietspad - video: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Ruimte voor de rivier

De aanleg van het Reevediep, een nieuwe rivierarm (of bypass) in de IJsseldelta bij Kampen, is één van de grootste Ruimte voor de Rivier projecten. Het Reevediep is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer.

Om het water door het hoogwatergeul te kunnen laten stromen, werd aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. De nieuwe Kamperstraatweg ligt over dit inlaatwerk heen. Ten zuiden en noorden van de geul worden dijken aangelegd. Op de plaats van de ‘Nieuwendijk’ is onlangs een brug van circa 400 meter lengte over het Reevediep gerealiseerd.

H+N+S Landschapsarchitecten is al sinds 2014 betrokken bij het ontwerp van het Reevediep. Eind vorig jaar brachten we met het hele bureau een bezoek aan het project in uitvoering. Met de realisatie van de hoogwatergeul en de inlaat is de eerste fase van de realisatie afgerond. De tweede fase zal rond 2025 afgerond worden. 

Verslag van bezoek aan het Reevediep

Lees meer over het Ruimte voor de Rivier project bij Kampen