argentina + delta

Parana Delta "Research by Design"

Op maandag 29 oktober is ons onderzoek voor de Parana Delta gepresenteerd tijdens de Conference Binacional de Gestion Integral del Agua (Bi-nationale Conferentie over Integraal Waterbeheer) in Buenos Aires. Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met FABRICations, One Architecture, Deltares en INA, en levert toekomstscenario’s voor de Parana Delta in Argentinië op het gebied van ecologie & landschap, stedelijke ontwikkeling, landgebruik, toerisme en recreatie. Dit afgestemd op de systeemeigenschappen van de delta en de veranderingen die op dit gebied afkomen.

Nieuws 2 november 2018, Buenos Aires

In het kader van een samenwerking tussen Nederland en Argentinië is eind augustus 2018 in Buenos Aires een workshop georganiseerd. Op basis van een eerste kennismaking met het gebied hebben we in de maanden erna onderzoek gedaan naar de condities en de ontwikkelingen die daarop van invloed zijn in de Parana-Delta. Het resultaat is een pleidooi voor een integrale aanpak van een aantal gecompliceerde kwesties. Het onderzoek presenteert toekomstscenario’s waarin waterveiligheid, ecologie en economie verbonden zijn in een duurzame visie op de toekomstige ontwikkeling van deze delta bij Buenos Aires.

Op de 'Bi-nationale Conferentie over Integraal Waterbeheer' eind oktober 2018 zijn verschillende projecten en onderzoeken uit Nederland en Argentinië over integraal waterbeheer gepresenteerd in relatie tot de regionale ontwikkeling, kringloopeconomie, klimaatverandering, ecologie en waterkwaliteit. Onder andere presenteerden de Argentijnse staatssecretaris water Pablo Bereciartua en de Nederlandse watergezant Henk Ovink twee grote bilaterale pre-haalbaarheidsstudies aan burgers, overheden en professionals. Een van deze twee is de visie op de Parana Delta van het team van FABRICations, One Architecture, Deltares, INA en H+N+S. Duidelijk is dat de water-voedsel-klimaat-nexus hoog op de Argentijnse agenda staat, waarbij een inhoudelijke inzet vanuit Nederland gewenst is en blijft. Op onze studie is enthousiast gereageerd. Wordt hopelijk vervolgd.

> Bekijk hier de blog van Watergezant Henk Ovink over de Binationale Waterconferentie

> Lees hier het verslag van Netherlands Water Partnership over de Binationale Waterconferentie