Ruimtelijke kwaliteit Peel en Maasvallei

H+N+S Landschapsarchitecten gaat in opdracht van het Waterschap Peel en Maasvallei de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit opstellen voor de versterking van 12 dijkringen langs de Maas.

Nieuws 25 augustus 2016, Amersfoort

Het gaat om ca. 35km kering aan weerszijden van de rivier tussen Thorn en Nieuw Bergen.  De handreiking brengt de huidige ruimtelijke kwaliteiten en knelpunten in beeld en geeft een visie en ontwerpprincipes voor de aankomende versterking. Daarbij gaat het om zowel versterking van het huidige tracé, dijkverlenging en dijkverlegging. De handreiking levert inbreng met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit aan de alternatief ontwikkeling en planuitwerking.