Pitch van idee de Grebbelinie als Bloemenlinie

Op vrijdag 18 oktober brachten Hans Oosters, Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, en gedeputeerde Hanke Bruins Slot een bezoek aan O-gen in Renswoude. Op het programma stonden zes verrassende pitches en ontbijt. Eén van de pitches werd verzorgd door Hank van Tilborg van H+N+S, mede namens de Natuurpro-partners Buiting advies en Ginkel Groep. Hank pitchte het idee van de Grebbelinie als Bloemenlinie. Het idee is om van de Grebbelinie – ruim 60 km lang – het langste bloemen- en insectenlint van Nederland te maken. Dit vergt wel een inspanning op het gebied van inrichting en met name ook beheer.

Nieuws 24 oktober 2019, Renswoude

Bestendig beheer is van groot belang voor de ontwikkeling van ecologisch interessant bloemrijke grasland, jaar na jaar hetzelfde. Daarnaast is niet te vaak maaien, op het juiste moment maaien en op de juiste manier maaien cruciaal. Het idee is dat de Grebbelinie als een ecologische ritssluiting diverse stapstenen verbindt. Door het ecologisch interessanter maken van de Grebbelinie worden cultuurhistorie, natuur, recreatieve beleving en de landbouw bijeen gebracht. De bedoeling is dat het plan komend jaar in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe, provincie en gemeenten verder wordt uitgewerkt in een masterplan, als basis voor de realisatie.