Weerbaarder + guller

Places of Hope te zien in Leeuwarden

Op 4 april is de tentoonstelling Places of Hope geopend in de Kanselarij in Leeuwarden. De tentoonstelling neemt je mee langs bijzondere plekken in een hoopvol Friesland, waaronder het Lage Midden. Op de tentoonstelling vindt je ook de resultaten van het veenatelier, geleid door ateliermeester Jandirk Hoekstra.

Nieuws 19 juli 2018, Leeuwarden

Hoe ziet de aanpak van de veengebieden in het Lage Midden van Fryslân er uit als de voorbereiding van het Friese watersysteem op de toekomst en de beperking van de CO2-uitstoot door vernatting van het veen leidend zouden zijn? Met onder andere die vraag hebben onderzoekers, ontwerpers en betrokken instanties zich in het Places of Hope atelier intensief bezig gehouden.

Het resultaat is de publicatie “Weerbaarder, guller en attractiever. Naar een nieuwe aanpak voor het veen in het Lage Midden van Fryslân” en een bijdrage aan de tentoonstelling, die tot stand is gekomen uit een samenwerking met Peter de Ruyter, Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur, Wageningen Economic Research, Living Lab natuurinclusieve landbouw, Planbureau voor de Leefomgeving, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân. 

Places of Hope Film - Weerbaarder, Guller en Attractiever - Buro Sant en Co

vervolg

Bovenstaande film is ook te zien op de tentoonstelling, en biedt een perspectief op het Lage Midden. Het atelier en de tentoonstelling zijn onderdeel van het programma Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 en zijn tot eind november 2018 te zien in de Kanselarij.

Meer informatie over de tentoonstelling

Meer informatie over Culturele Hoofdstad 2018

Bekijk hier de publicatie