Plantwerkzaam- heden A1

De plantwerkzaamheden voor het project A1 Apeldoorn-Azelo zijn in volle gang. Sinds november 2020 wordt er hard gewerkt om 2950 grote bomen en 16,5 hectare bosplantsoen aan te planten. De plantwerkzaamheden duren nog tot in maart. In de herfst van 2021 wordt nog een deel aangeplant waar nu nog bouwwerkzaamheden in uitvoering zijn.

Nieuws 25 januari 2021, Apeldoorn-Azelo

Voor de verbreding van de A1 moest ook veel beplanting verwijderd worden. Met de nieuwe aanplant wordt deze kap gecompenseerd. Afgelopen jaren werkte H+N+S in samenwerking met NEXT architects aan de vormgeving en inpassing van de weg en bijbehorende kunstwerken.