Presentatie “onze energie, ons landschap”

Vrijdag 16 april zijn de inzendingen voor de designchallenge “onze energie, ons landschap” voor de Landschapstriënnale 2021 gepresenteerd. Het resultaat van de 6 geselecteerde teams is opgenomen in een buitenexpositie die nog tot juni bij de natuurpoort de Plaetse te Heeze-Leende te zien is. Voor onze inzending NATUURKRACHT werkten we samen met Buiting advies en RO&AD architecten.

Event 21 april 2021, Amersfoort

De uitvraag voor het ontwerpen van een oplossing voor de geluidsproblematiek bij de A67 Strabrechtse heide hebben we in breder perspectief geplaatst met andere urgente maatschappelijke opgaves, zoals stikstofdepositie, CO2-uitstoot, energietransitie, woningbouwopgave en vergroten van het aandeel natuur. Onze inzending is een pleidooi voor een andere aanpak die leidt tot een vergroot areaal Strabrechtse heide, een robuust systeem met NATUURKRACHT als drijvende factor en sterke reductie uitstoot fossiele CO2. Concreet voor de geluidsopgave A67 levert dit geen geluidsscherm of geluidswal met zonnepanelen, maar een spectaculair glooiend heidelandschap dat functioneert als ‘geluidsduin’.

Lees meer op de project pagina

Poster inzending Natuurkracht