Shezidao Workshop

In een vierdaagse workshop heeft een Nederlands deskundigenteam hun expertise op het gebied van stadsontwerp en planning ingezet om van Shezidao een voorbeeldwijk voor duurzame stadsontwikkeling te maken. Op uitnodiging van het Urban Design Department en de burgemeester van Taipei (Taiwan) nam Jaap van der Salm deel namens H+N+S in een team met daarin ook Deltares, Wissing en Metabolic.

Nieuws Jaap van der Salm 23 mei 2016, Taipei (Taiwan)

Shezidao is op dit moment de grootste gebiedsontwikkeling in Taipei. Het gebied van 300 hectare ligt op de samenvloeiing van 2 grote rivieren, de Tamsui en Keelung. Vanwege de risico's van stormvloeden en een te laag beschermingsniveau is dit schiereiland vanaf 1970 gevrijwaard gebleven van verstedelijking. Het Urban Design Department werkt nu aan een gebiedsplan met hoge ambities op ecologisch, sociaal en circulair-economisch vlak. Het Nederlands team werd uitgenodigd om de planvorming op met name het gebied van water, stadsontwerp en sociale huisvesting te verdiepen.

In de workshops heeft het Nederlandse team de Dutch Approach uiteengezet en de volgende aanbevelingen gedaan:

  1. Maak een verbindend ontwerp. Breng de ontwerpdisciplines samen met de technische disciplines, werk samen om tot het best mogelijke ontwerp te komen;
  2. Maak gebruik van de lagenbenadering, waarin de 1e laag van het watersysteem, de topografie en geomorfologie sturing kunnen geven aan de herontwikkeling, en waarin de 2e laag van de netwerken (transport, informative, energie, metabolism etc.) de ruimtelijke inrichting bepalen. De 3e – occupatielaag en de stedelijke inrichting volgen uit het ruimtelijk raamwerk dat met de eerste twee lagen tot stand is gekomen;
  3. Onderzoek of en hoe het verstedelijkende eiland in hydrologische zin zoveel mogelijk 'zijn eigen broek op kan houden' en kijk of het watersysteem voor het stadsdeel zo kan worden uitgevoerd dat het regenwater dat in de natte periode valt wordt gebufferd.

De komende tijd zullen de resultaten uit de workshop verder worden uitwerkt.